Pravidla HM

05. 01. 2012 | † 15. 02. 2013 | kód autora: JJR

Povinnosti hráčů:
- Hráč je povinen chránit si své údaje od účtu (heslo) a nesdělovat jej třetí osobě (ani členům GM teamu).
- Hráč je povinen mít zaplý GM mód (.gm on) v oblastech: Holymord Shop, GM Island, Hlavní mesta + oblasti, kde se konají eventy (i při eventu pořádaný serverem).
- Používáním vulgárních (nebo vulgarismy jednoznačne připomínajících) jmen postav či postav (+ Guild) napadající GM Team riskujete ztrátu postavy a případný ban.
- Je zakázáno propagovat hnutí, směřující k potlačení základních lidských práv a svobod. Je zakázáno používat texty s rasovým podtextem a texty urážející národnostní menšiny. 
- Hráč neobtěžuje GM dotazy týkající se herního sveta ("Co je SW?" atp.)
- Zákaz vydávání se za příslušníka GM Teamu, nebo osoby pro server významnou.
- Hráč v žádném případě nenadává ani slovně nenapadá členy GM Teamu.
- Hráč je povinen nahlásit chybu hry (BUG). Můžete využít funkce na webu (Poslat zprávu adminům, Nahlásit bug) nebo napsat ve hře GM nebo použít fórum.
- Hráč, využívající chybu hry pro svůj prospěch nebo pro napadení jiného hráče je bezpodmíněčně pernamentně zabanován. Hráč, který navádí (i oznamuje ostatním hráčům) k využití bugu bude stejně potrestán, jako hráč co bug využil! Unban může povolit pouze administrátor.
- Zákaz extrémního spamování NPC/Objectu.
- Zákaz používání jakéhokoliv spellu/příkazu proti členům GM Teamu.
- Zákaz spamování jakéhokoli příkazu (časté použití za několik sekund)
- Zákaz opakovaného používání .die nebo i jiný zpusob zabíjení proti jinému hráči.
- Zákaz upravování itemu, které nejsou vámi vytvořené.

- V systémové zprávě (announce), herním kanálu (Word atp.), chatu na webu nebo fóru je zakázaná reklama na jiné servery, herní klany atp. Výjimku tvoří charitativní weby (napr. Adra) nebo weby týkající se serveru HolyMord (napr. weby Guild). 
- V announce a channelech je povolen pouze český, slovenský a anglický jazyk.
- RP akce (a vše kolem RP) mohou byt řešeny pouze v RP channelu - /rp.
- Ničení RP akce (nepořádané serverem) jiným hráčem nebude posuzované jako narušení průběhu RP, ale pouze jako obtěžování.
- Zákaz RP akcí, které nejsou pořádany serverem, v hlavních městech.
- Při eventech a akcích pořádané serverem je zákaz podvodu, narušení průběhu, spamování příkazů/objectu/npc a používání spellů na ostatní hráče. Dojde-li k nedorozumnění mezi hráčem a GM, hráč může tuto skutečnost oznámit Hlavnímu EventMasterovi. 
- Je zakázáno škodit dobrému jménu serveru. 
- Hráč nemůže prodat svůj účet (za EM, reálné peníze), jelikož není jeho majetkem. Úcet patří serveru a je pouze zapůjčen.

Práva hráčů:
- Hráč má právo se odvolat proti trestu (ban/mute) na fóru v příslušné sekci – limit 3x za 10dnu.
- Hráč má právo žalovat druhého hráče (žádost o ban/mute) na fóru v příslušné sekci.
- Hráč má právo využívat funkce serveru, hrát na něm, komunikovat, vyjadřovat své názory pokud dbá na znění pravidel.
- Hráč má právo na informace týkající se webu (EM, Zálohy atp.) a herního systému (eventy aj.)

Pravomoci vedení:
- Administrátor má právo vaši stavbu smazat bez udání důvodu. Nebo nařídit okamžité smazání. 
- GM má právo udelit ban/mute za porušení pravidel. Musí být uveden důvod banu. Není-li tak, hráč má právo okamžitě informovat Administrátora (Amun) nebo In-Game Admina (Delson) o vyřešení a prověření. 
- Administrátor a Hlavní Event Master má právo zrušit nebo pozastavit na dobu neurčitou eventy, které jsou porádány serverem. 
- Administrátor má právo udělit jakýkoliv trest bez udání důvodu. Proti rozhodnutí administrátora se není možné odvolat na fóru serveru (žádost může být přečtena, ale bez výsledku).
- Administrátor má právo kdykoliv změnit znění pravidel.


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.